Informacja w sprawie wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę

Wprowadził | 25/11/2014

W dniu 26.11.2014r. pracownicy otrzymają wypowiedzenia zmieniające umowę o pracę. W związku z powyższym informujemy wszystkich członków jak mogą postępować wobec wypowiedzenia warunków pracy i płacy w zakresie węgla emeryckiego:

W sytuacji otrzymania takiego wypowiedzenia należy:

  1. Wpisać tylko datę jego otrzymania i podpisać jego odbiór
  2. Nie dokonywać innych wpisów, uwag czy adnotacji typu „nie zgadzam się” czy „nie przyjmuję”

Złożenie podpisu potwierdza otrzymanie pisma o wypowiedzeniu i nie stanowi zgody na nowe warunki pracy i płacy.

Po otrzymaniu wypowiedzenia pracownik ma trzy możliwości dalszego postępowania:

  1. Nie podejmować żadnych działań akceptując otrzymane wypowiedzenie.
  2. Do połowy okresu wypowiedzenia tj. do 15 stycznia 2015 złożyć na piśmie oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy. W takim przypadku umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu.
  3. Złożenia odwołania do sądu pracy w terminie 7 dni od daty otrzymania wypowiedzenia. Wzór pozwu do Sądu Pracy przygotowany przez kancelarię prawną jest do pobrania w siedzibie Związku. Pozew zostanie wysłany przez Związek listem poleconym do właściwego sądu . Koszty wysyłki pokrywa Związek. Z otrzymaną odpowiedzią sądu należy zgłosić się do biura Związku.