Informacja dotycząca uprawnienia do bezpłatnego węgla po przejściu na emeryturę lub rentę

Wprowadził | 25/11/2014

W nawiązaniu do „Notatki ze spotkania Premier E. Kopacz i Wicepremiera, Ministra Gospodarki J. Piechocińskiego z przedstawicielami central związkowych działających w Kompanii Węglowej S.A. w dniu 18 listopada 2014 roku” informujemy, iż w naszej ocenie po raz kolejny mamy do czynienia z działaniami doraźnymi, a ciągle brak konkretnych propozycji rozwiązań systemowych dla polskiego górnictwa. Oświadczenie dotyczące braku zagrożenia dla wypłacenia wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w nieokreślonej „Notatce” przyszłości traktujemy tylko
i wyłącznie, jako kolejne przygaszenie pożaru. Jeśli nie dojdzie do rozwiązań systemowych, to nasi przedstawiciele w sprawie każdej kolejnej wypłaty będą musieli prowadzić akcje protestacyjne
i spotykać z przedstawicielami polskiego Rządu, co byłoby sytuacją, co najmniej kuriozalną. Kiedy w końcu zostaną opracowane oraz wdrożone metody i narzędzia prawno-administracyjne związane ze skutecznym zablokowaniem importu węgla do Polski czy też „przymuszeniem” polskich elektrowni, elektrociepłowni czy innych odbiorców do kupowania krajowego węgla zamiast zagranicznego? Jedynie zapewniony zbyt może doprowadzić do odzyskania
i zachowania płynności finansowej stojących w dniu dzisiejszym w obliczu bankructwa krajowych producentów węgla a górnicy postrzegani będą, jako szantażyści, którym chodzi tylko i wyłącznie
o środki finansowe na najbliższą wypłatę. Argumenty przedstawicieli Rządu dotyczące braku prawnych możliwości wprowadzenia embarga lub ceł na węgiel zza wschodniej zagranicy nie trafiają do załóg górniczych i oby tylko Rząd RP nie bronił się przed wprowadzeniem embarga przestrzeganiem praw wolnego rynku. W ten rynek już dawno wkroczyła polityka. Jedni tracą, inni zyskują. Póki, co tymi, którzy tracą są przede wszystkim polscy górnicy, a ratowanie branży poprzez redukcję świadczeń pracowniczych prowadzić będzie z całą pewnością do eskalacji protestów w coraz drastyczniejszej formie.

W nawiązaniu do planowanego przez Pracodawcę dokonania wypowiedzeń zmieniających umowy o pracę, to jest wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy w trybie art. 42 kodeksu pracy w części dotyczącej uprawnienia do bezpłatnego węgla poprzez likwidacje po przejściu na emeryturę lub rentę przysługującego każdemu pracownikowi prawa do bezpłatnego węgla prosimy członków Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz zainteresowanych naszą pomocą pracowników niezrzeszonych o natychmiastowe skontaktowanie się z siedzibą Związku po otrzymaniu wypowiedzenia celem uzyskania informacji oraz wzorów dokumentów niezbędnych do ewentualnego odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy. Zwłoka może skutkować niedotrzymaniem 7 dniowego liczonego od następnego dnia po otrzymaniu wypowiedzenia terminu złożenia odwołania do właściwego sądu.

Zapewniamy pomoc renomowanej kancelarii prawnej.