Monthly Archives: Czerwiec 2014

Złe zarządzanie to przeszłość?

Trwają rozmowy związki- zarząd Kompanii Węglowej  S.A.

27 maja nowy zarząd Kompanii Węglowej po raz pierwszy spotkał się  z przedstawicielami związków zawodowych. W oparciu o przygotowaną prezentację przedstawiono m.in. wyniki ekonomiczno-finansowe za okres I-IV 2014 r. oraz sytuację płatniczą KW S.A.

Potwierdziły one oczywiście dramatyczną sytuację, w jakiej znalazła się spółka. Strona społeczna nie została jednak poinformowana o jakichś wyjątkowo spektakularnych planach rozwiązania problemów. Zasygnalizowano jedynie działania zarządu związane z możliwością zbytu węgla oraz trwających negocjacjach cenowych, jak i możliwości doprowadzenia do sytuacji, kiedy to od miesiąca sierpnia sprzedaż węgla miałaby być większa od wydobycia. Kompania zamierza jak najszybciej „wyczyścić” zwały z zalegającego na nich węgla, jak i nieustająco zmierzać w kierunku podnoszenia wydajności pracy.

W trakcie spotkania związkowcy poinformowani zostali również o „oszczędnościach” spółki powstałych w wyniku przestoju ekonomicznego - według wyliczeń wyniosły one 36,1mln zł. Wątpliwości budzi fakt, iż przez lata karmiono pracowników informacjami o ogromie strat będących wynikiem przestojów związanych z przeprowadzaniem akcji protestacyjno-strajkowych.

Prezes Taras zaproponował również powołanie zespołów roboczych, które miałyby zająć się pracami nad kluczowymi obszarami funkcjonowania KW S.A., w skład których mieliby wejść przedstawiciele organizacji związkowych.

W związku z tym zarząd KW S.A. zobowiązał się do przekazania, do dnia 29 maja centralom związkowym istotnych danych dotyczących spółki, niezbędnych do rozpoczęcia efektywnej współpracy ze stroną społeczną. Do kolejnego spotkania z przedstawicielami związków zawodowych ma dojść 2 czerwca.

Podczas spotkania nowy prezes KW S.A. sprawiał wrażenie człowieka rzeczywiście zainteresowanego współpracą ze stroną społeczną. Czas pokaże, czy to tylko poza, element taktyki przyjętej na początek zarządzania naszą firmą czy też autentyczna potrzeba poważnego traktowania związków zawodowych.

Na jednej z konferencji prasowych Premier Donald Tusk powiedział: „W przypadku Kompanii Węglowej to związkowcy mają dużo więcej racji niż zazwyczaj i mają naprawdę obiektywne powody do troski czy wkurzenia na to, co się działo w Kompanii Węglowej. Musimy wspólnie z nimi tę sprawę wyczyścić, związaną także ze złym zarządzaniem".

Póki co członkowie naszego związku są w dalszym ciągu „wkurzeni” i „zatroskani”. Ale gotowi do merytorycznego, konstruktywnego dialogu, współpracy z zarządem i pełni nadziei, że „złe zarządzanie” spółką to przeszłość.

Artur Małuch – przewodniczący ZZG w Polsce w KWK Rydułtowy-Anna

GornikFakty